comunica amb dades
anagrama
 
icona pàgina
 

youtube google
 

Enquestes

  • Formats
 
Enquestes per Internet

Mitjançant una plataforma pròpia o del client es programen els formularis CGI (Common Gateway Interface) pel anàlisi inmediat de resultats, PHP, My SQL. La nostra plataforma utilitza programació online des del servidor i en permet fer enquestes molt ràpidament:

plataforma

Enquestes per mail

A grups autoritzats i controlats pel client s'envien els emails a la mostra seleccionada que interactuarà amb el formulari d'internet.

Cumpliment de la Llei de Protecció de Dades Personals (veure la nostra política de privacitat i seguretat).
Enviament massiu d'emails per la resposta d'enquestes o campanyes informatives (Newletters o accions comercials).

   

Vol fer-nos alguna pregunta? en menys de 24h tindrà una resposta

 
Enquestes postals
Trameses d'enquestes a mostres seleccionades i autoritzades.
Enquestes presencials o telefòniques
Contractació d'accions telefòniques. Control de l'enquesta a mida que es van produint els resultats a temps real quan son entrats pels operaris telefònics. Seguint amb els nostres criteris de qualitat, els enquestadors es comuniquen en Català o Castellà segons la primera interacció de l'enquestador amb l'enquestat.
d'Acord