comunica amb dades
anagrama
 
icona pàgina
 

youtube google
 

Dades de caràcter personal

En algunes ocasions les bases de dades poden contenir camps amb registres personals:

 • Treballadors
 • Clients
 • Proveïdors
 • Associats, Membres
 • Propietaris, Llogaters
 • Pacients
 • Estudiants
 • Persones de contacte
 • Pares, Tutors
 • Representants legals
 • Beneficiaris
 • Càrregs públics

Pel compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) dades.cat ha de formalitzar un contracte per L'ACCÉS A DADES PER COMPTE DE TERCERS, on s'estipularà la finalitat del tractament de dades, la finalitat de l'ús de les dades, la no comunicació de les dades a altres, les mesures de seguretat que s'utilitzaran per evitar el filtratge de dades i la destrucció de les dades una vegada acabat el servei.

Vol fer-nos alguna pregunta? en menys de 24h tindrà una resposta

De totes maneres des de dades.cat us podem ajudar a la gestió del contracte i a verificar el compliment de la llei de Protecció de Dades, i a complir els requisits legals de Registre de la base de dades a la Agencia Española de Protección de Datos.

d'Acord