comunica amb dades
anagrama
 
icona pàgina
 

youtube google
 

Advocats, socis i inversors:

Moltes vegades la necessitat de valorar una empresa neix del compromís o de la voluntat de transmetre unes accions que representen una part del valor d'una empresa. Segons l'objectiu de la transmissió el valor de la empresa varia. Orientats a donar suport als intermediaris o les parts de la transacció, dades.cat fem aquestes valoracions. Tanmateix fem recerca d'empreses per fer inversions, o simplement per relacions mercantil. Això és fer anàlisi del potencial de creixement de les empreses i indagar sobre la reputació de la empresa i la conveniència de tenir tractes amb ella:

 
Estudis de potencial de creixement d'empreses (Scuttlebutt)
Mitjançant una indagació a través d'entrevistes personals, en un nombre suficient, s'enquesta a persones involucrades al sector i es fa un anàlisi de les característiques que donen valor a la empresa i per les quals s'intenta obtenir informació de: -Productes i Serveis de la empresa amb potencial de creixement, -La Determinació de la direcció de l'empresa a crear nous productes i processos que ajuden a mantenir i incrementar les vendes -Efectivitat de la R+D -Grandaria del departament de vendes de l'empresa -Ratis de Benefici -Accions que fa l'empresa per mirar de mantenir-los -Relacions personals dels Directius de l'Empresa -Sistema d'anàlisi comptable que s'utilitza -Aspectes que ajuden a la empresa a diferenciar-se en el sector -Si els beneficis es busquen a curt o llarg termini -Necessitats de financiació de l'empresa -Històric d'episodis negatius de l'empresa.
Recerca de la reputació de les empreses
Valoració de la reputació de les empreses per poder tenir-hi relacions mercantils (accions judicials en les que ha estat implicada la empresa)
Recerca d'empreses
Recerca d'empreses que encaixen en criteris per actuar com a clients, proveïdors, inversors. Creació d'indicadors per a classificar-les, sectoritzar-les.
d'Acord