comunica amb dades
anagrama
 
icona pàgina
 

youtube google
 

Administracions i ens locals:

Què pot fer dades.cat per les administracions locals (oficines de promoció, recerques i estudis del teixit empresarial, clústers, per la promoció de polígons industrials):

  • Serveis i turisme
   
 
Enquestes de Satisfacció
Dels serveis donats per les administracions locals, es poden obtenir, mitjançant enquesta graus de satisfacció, us, possibilitats de millora. O d'enquestes ja realitzades, s'obtenen anàlisis de Satisfacció.
Estudi del perfil del turisme
Enquesta a peu de llocs d'interès turístic per obtenir Edats, Origen, Dies d’Ocupació Hotelera, Llocs visitats. Anàlisis d'enquestes ja realitzades. Segmentació de visitants potencials.
Enquestes de mobilitat
Per analitzar a on treballen i d'on provenen els treballadors d'una zona, sector.
Millores de servei
Mitjançant enquestes QFD es busca el millorar un servei donat per una administració pública, intentant maximitzar el què vol l'usuari, respecte al què se li pot donar. Càlcul i anàlisi de paràmentres d'un servei a partir de la satisfacció de l'usuari.
Us i eficiència de serveis.
Dels serveis donats per les administracions locals, es poden obtenir, mitjançant enquesta els percentatges d'us i valoració, distribució geogràfica. Anàlisis d'enquestes realitzades.
Millores de processos i introducció d'indicadors
A les grans organitzacions la millora dels processos dels serveis donats son essencials. La definició dels processos mitjançant diagrames de flux i el control dels processos mitjançant indicadors son el pas que s'ha de fer. A dades.cat ajudem des de l'inici, confecció de diagrames, definició d'indicadors, o a la presa de dades per redefinir les feines.

 

d'Acord