infoempreses

Si vols suport extern, visita la nostra web:
imatge dades.cat

Indicadors de Millora – Indicadors de resultats – Indicadors de procés

En aquesta pàgina trobareu algunes indicaciones i idees quan creem els indicadors.

Per la mesura del rendiment utilitzem sovint indicadors per veure com evoluciona i com milloren els nostres processos. Per definir correctament un indicador necessitem per tant processos ben definits i un objectiu clar del què volem en el nostre procés.
El aconseguir unes fites determinades son de fet el èxit del què busquem. Sovint les fites dels diferents departaments en una organització poden ser diferents:

Per això és important trobar indicadors també que ens guiïn cap a trobar una fita comú a la organització. Normalment aquest objectiu comú estarà marcat en la nostra carta de servei o filosofia de la organització. No és pas fàcil poder definir un indicador que aglutini tots els interessos i ens encamini cap a una millora comuna, uns indicadors vàlids per tots:

 

Els indicadors han de tenir unes fites que segueixin la premissa d’SMART (Intel·ligents en anglès). Han de ser:

Tanmateix, els indicadors ens serveixen per mesurar la nostra millora però també per comparar-nos amb la resta (benchmarking). Son útils l’ús dels:

per veure on ens trobem.

 

   
   
  Dades.cat
  • Estudis econòmics
  • Anàlisi i estadístiques
  • Enquestes
  • Valoració d'empreses
  • www.dades.cat
  •