infoempreses

Si vols suport extern, visita la nostra web:
imatge dades.cat

Diagrames de Flux (Workflow o Flow Chart) - Diagrames de procés

Millor visualitzar el video a pantalla completa per veure les lletres petites.

Aquí trobareu alguns apunts de com crear i definir un procés, i el com ajudar-nos amb els diagrames de flux.

Amb aquest projecte ens estem aproximant a la definició del treball del dia a dia en forma de Processos. Aquest és el primer pas per poder introduir indicadors als processos, i per tant poder fer anàlisis dels mateixos i millorar la qualitat del servei que donem.

El primer resultat del procés d’homogeneïtzació és el que els diagrames ens permetran Seleccionar processos, Medir-los, Analitzar-los i Detectar els errors.

De forma immediata pel us d’aquests Diagrames, entre els beneficis que ens trobarem hi ha:

Els Diagrames de Flux (Workflow o Flow Chart) son representacions gràfiques de detalls d’operacions d’un procés multifuncional.

Els Diagrames de Flux (Workflow o Flow Chart) son eines d’anàlisi per permetre bàsicament definir processos i unificar-los dins una organització enmarcat dins un sistema de qualitat del servei que estem donant.

Els resultats dels processos definits en els Diagrames de Flux han de ser bàsicament quantificables. O sigui, que el procés s’ha pogut realitzar de forma satisfactòria o no. Això ho fem mitjançant Indicadors. Aquests son els anomenats processos Estandard i son l’objecte de la nostra activitat.

Els Indicadors ens permeten millorar els processos, i això ho fem quan tenim evidencies de deficiències detectades mitjançant els indicadors.

Els Diagrames de Flux son utilitzats en tot tipus d’organitzacions per analitzar. Els trobem per:

Exemples de Diagrama de Flux:

   
   
  Dades.cat
  • Estudis econòmics
  • Anàlisi i estadístiques
  • Enquestes
  • Valoració d'empreses
  • www.dades.cat
  •