infoempreses

Si vols suport extern, visita la nostra web:
imatge dades.cat

Fent decisions - La política de preus – Un model per incrementar els guanys

Evidentment la política de preus la podem donar pel nostre coneixement del client i en alguns casos per les oportunitats que ens obra el mercat, però moltes vegades ens trobem que no sabem les raons per les que compra el client, i no podem definir el preu del nostre producte amb precisió. De fet, no sabem si baixant els preus podem vendre més, i per tant guanyar-hi més, o pel contrari, si apugem els preus les vendes es mantindran i podrem tenir més marge.

Aquesta incertesa fa que moltes vegades sigui aconsellable fer una prova al mercat per poder definir quin preu és l’òptim, per maximitzar les vendes i els marges.

Exemplifiquem el model, suposant que una empresa, ven un producte per 2,95€ la unitat. De cada venda n’obté un 50%, i ven unes 30.000 unitats a l’any.

Imaginem a la vegada, que el producte té un cost de fabricació o compra de 0,7€ la unitat, i que per la seva venda o producció tenim uns costos fixes de 21.200€ anuals.

Els condicionants son per tant:


Preu de venda

            2,95  

Marge

            0,50  

tant per 1

Vendes

        30.000  

unitats

cost unitari

            0,70  

cotos fixes

        21.200  

 

Ara del què es tracta és per una prova al mercat, variant lleugerament els preus, i veure com varien les vendes. Suposem doncs que es decideix abaixar els preus en un 12%, i veure com s’incrementen les vendes. Al cap del període analitzat (en aquest cas un any) i suposant que no es produeixen canvis en la política, ni les accions de venda i que les vendes son constants en el productes estudiat, ens trobem per exemple que han pujat les vendes fins a 70.000 unitats a l’any.

Preu de venda

            2,60  

Vendes

        70.000  

unitats

 

Aquestes dades ens donen com varien les vendes segons com variem el preu (considerant i fent la suposició que és una variació lineal dins l’interval). Amb 2,95€ de vendes, el perfil del negoci és:

marge brut

        44.250  

cost variable

        21.000  

marge net

        23.250  

costos fixes

        21.200  

profit

          2.050  

 

Per cada valor que donguem al preu, el perfil de negoci variarà. Ens trobem amb el cas que si fem variacions de 0,1€ en el preu, per preus de 2€ a 4€, el profit (benefici) varia de la seguent forma:

Preu

profit

2

20.003

2,1

22.916

2,2

24.698

2,3

25.351

2,4

24.873

2,5

23.266

2,6

20.529

2,7

16.662

2,8

11.664

2,9

5.537

3

-1.720

3,1

-10.107

3,2

-19.624

3,3

-30.271

3,4

-42.047

3,5

-54.954

3,6

-68.991

3,7

-84.158

3,8

-100.454

3,9

-117.881

4

-136.437

 

Veiem doncs que el preu que hem de fer servir pel nostre producte es troba al voltant dels 2,3€.

Aquest simple exemple, es pot modelitzar fent variables els costos fixes, o els costos variables segons les vendes, o introduint variables temporals que afecten a la prova (ja que l’assaig inicial necessita d’un temps per ser desenvolupat).

 

 

   
   
  Dades.cat
  • Estudis econòmics
  • Anàlisi i estadístiques
  • Enquestes
  • Valoració d'empreses
  • www.dades.cat
  •