infoempreses

Si vols suport extern, visita la nostra web:
imatge dades.cat

Cash Flow predictible = Empreses ben gestionades = empreses que creixen

L'any 2008, la web gurufocus.com, dedicada a l'estudi de les empreses que cotitzen a borsa que més guanys poden donar, va portar a terme un estudi sobre les empreses que més creixien. Es va observar que seguint algunes teories de grans inversors com Warren Buffett, els grans creixements de les empreses excepcionals, coincidien amb la bona gestió de les empreses, i es podien identificar observant la tendència regular dels seus Cash Flows.

La predictibilitat de les empreses

En la base de dades de l’estudi hi havia 2.403 empreses que s'han comercialitzat a partir de 2 gener 1998 fins 31 agost 2008. Tenim doncs les dades financeres complets de 10 anys i els preus comercials d'aquestes empreses per a aquest període. L’estudi es va centrar en la predictibilitat de les empreses basades en la coherència dels seus ingressos per acció i l'EBITDA (guanys abans d'interessos, impostos, depreciació i amortització) per acció en els deu exercicis anteriors, i així es va estudiar la correlació entre els resultats d'accions i la predictibilitat del negoci.

Es van fer servir les dades financeres de 10 anys perquè 10 anys és suficient per cobrir un cicle complet per a la majoria de les empreses. 10 anys també hauria de ser suficient per al valor de negoci que es reflecteix en el preu de les accions. La recent crisi financera inclosa en el període és perfecte per a aquest estudi perquè fa que el cicle econòmic més complet.

Què és la Classificació de predictibilitat?

GuruFocus ha desenvolupat el concepte de rànking de predictibilitat de les empreses, classificant-les en 8 graus diferents (o en estrelles com es mostra a la taula), on es correlaciona el Cash Flow durant el període estudiat. Es va trobar una forta correlació entre la predictibilitat dels negocis i la rendibilitat a llarg termini de les poblacions, com es mostra en aquesta taula:

Rànking de predictibilitat :

estrelles 5 * 4.5 * 4 * 3.5 * 3 * 2.5 * 2 * 1 * Mitjana entre tots els anys
Mitjana de guany anualitzada (gener 1998 fins agost 2008) 12,1% 10,6% 9,8% 9,3% 8,2% 7,3% 6,0% 1,1% 3,1%
% de empreses que estan en període pèrdua dins els 10 anys per cada grau de predictibilitat 3% 10% 8% 9% 11% 18% 16% 45% 37%


1 * empresa impredictible

5 * empresa amb Cash Flow predictible

Podem veure clarament que les empreses amb major rànking de predictibilitat tenien molt millors rendiments. La possibilitat de perdre diners amb el període de retenció a llarg termini també es redueix molt.

Una de les maneres de valorar la predictibilitat de Cash Flow, és observar la volatilitat, o, per exemple, analitzar el coeficient de correlació R2 dels valors de Cash Flow de la sèrie.

 

 

 

 

   
   
  Dades.cat
  • Estudis econòmics
  • Anàlisi i estadístiques
  • Enquestes
  • Valoració d'empreses
  • www.dades.cat
  •